лого - Премиум Хотелс
Договор - Премиум Хотелс

Ребрандиране и ре-позициониране на пазара

Най-евтиния и ефективен начин да имате собствен маркетингов отдел е да използвате услугите на Премиум Хотелс. Ние ви предлагаме нашите професионални услуги и сме готови да поемем вашия маркетинг на цена по-ниска от колкото бихте плащали за подобен специалист назначен при вас.

Понякога имотите не оправдават очакванията на инвеститорите. каквато и да е ситуацията, почти винаги има възможности за бизнес. Ние консултираме инвеститори и собственици на хотели, за да обърнем тенденциите и предприемаме решителни, ефективни действия, които предоставят стойност и максимизират силните страни на имота.
Ние стартираме с пълна оценка на имота и използваме нашата експертиза за максимално повишаване на стойността на активите на хотела, за да дадеме съвет за най-добрия курс на действие. Решението може да варира от създаване на нова индивидуална идентичност до пълно препозициониране на продукта. След като определиме решението, ние можем да предоставим концепцията на новата марка и да ви помогнем за пълното развитие на имота, като предоставяме всички ресурси и улеснения, от които се нуждаете.

оптимизиране на разходи - Премиум Хотелс
Ребрандиране на хотел - Премиум Хотелс

Независимо от местоположението на вашия хотел, вие получавате маркетингов офис, който ще се сработи с вашия екип за създаване на маркетинг стратегии. Ще работим за привличане на повече клиенти и съответно за повече приходи, печалби и по-голяма сигурност за туристическия ви бизнес!

 • Не плащате заплати и осигуровки за нает персонал
 • Не влагате в техника и оборудване
 • Не влагате в обучения и квалификации
 • Разчитате на професионални услуги по всяко време
 • Получавате регулярно доклади за дейността.
 • Изготвя краткосрочна и дългосрочна маркетингова политика на хотела
 • Популяризира на пазара туристически пакети към индивидуални клиенти и туристически агенции и туроператори
 • Поддържа контакт с корпоративната публика на хотела и разширява корпоративния сегмент
 • Оферира конферентни мероприятия към крайни клиенти и посредници
 • Следи за качеството на предлаганите услуги на клиентите
 • Проучва мнението на клиентите за обслужването и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости
 • Създава и поддържа доброто име на хотела
 • Изготвя рекламните кампании на хотела
 • Изготвя ежемесечно аналитични справки и доклади за извършените маркетингови дейности

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Контактна информация
Информация за хотела
Предпочитано време за контакт с Вас