лого - Премиум Хотелс
Финанси - Премиум Хотелс

Наем на хотели

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване под наем на хотел, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела, както това не означава липса на контрол върху експлоатацията и поддръжката на добрия вид на хотела.

Дейности при оперативен лизинг /наем/ на хотели

Осъществяване краткосрочна и дългосрочна маркетингова и управление на политиката на хотела

Управление и организиране на цялостната дейност по приемане, настаняване и обслужване на клиентите

Контрол на качеството на услугите, предлагани на клиентите

Организира и контролира извършването на ремонти и реконструкция на базата

Проучване на клиентите за обслужване и предприемане на мерки за отстраняване на слабостите

Контрол и организация на оперативните финансово-икономически резултати на хотелската и ресторантьорската дейност и предложения да ги подобри

Одобрение на работни графици за персонала и провеждане на оперативни срещи, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа

Назначава и освобождава служителите

Контрол при функционирането на безопасността на системите за сигурност и противопожарна

Контрол на състоянието на финансовата отчетност

Отговаря за целесъобразното управление на активите на хотела

Поддържане на доброто име на хотела

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Контактна информация
Информация за хотела
Предпочитано време за контакт с Вас