лого - Премиум Хотелс
Преопънинг Премиум Хотелс

Технически услуги и помощ преди отваряне

Препоръчваме на собствениците на хотели или проекти да ни включат възможно най-рано в проекта, тъй като това ще помогне за по-гладко протичане на операциите, ще постигне целевата дата за откриване или стартиране на проекта и ще бъде финансово изгодно за собствениците
 • Предпроектно проучване
 • Консултиране на етапите на проектиране и изграждане на проекта
 • Разработване на бюджети преди откриване и персонал и насоки за оборотен капитал
 • Разработване на операционни концепции за храни и напитки
 • Идентифициране, наемане и обучение на ръководители на отдели и оперативен персонал
 • Препоръки за придобиване на цялото необходимо ИТ и операционно оборудване
 • Разработване и прилагане на план за маркетинг, реклама, връзки с обществеността и продажби
Забележка: Технически услуги и помощ преди отваряне може да се предоставя само при сключен договор за управление.

Премиум хотелс предоставяме консултантски услуги във всички отдели – продажби, маркетинг, финанси, операции, включително и прилагане на стандарти и процедури. Ние можем да осигурим краткосрочни или дългосрочни услуги. Премиум хотелс е специализирана в подпомагането на собствениците или акционерите при оценката на изпълнението на техните хотели и установяване правилната стратегия и план за действие и проследяване.

Предоставяме консултантски услуги във всички сфери на хотелиерството и ресторантьорството:

 • Първоначално проектиране и предварителен анализ и маркетингов микс
 • Откриване на хотелския комплекс
 • Създаване на цялостна концепция за работа на комплекс
 • Маркетинг и ценова политика на вече функциониращ комплекс
 • Анализ на силни и слаби страни на не добре функциониращи обекти и предложения за развитието им
 • Анализ на финансови параметри и идеи за постигане на по-добри резултати
 • Прилагане и въвеждане на стандарти за работа, включващи и обучение на персонала

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Контактна информация
Информация за хотела
Предпочитано време за контакт с Вас