лого - Премиум Хотелс
за нас, договор за управление на хотел - Премиум Хотелс

Договор за управление на хотел

Ние управляваме независими хотели и курорти от името на инвеститори и собственици. Нашите условия за управление подлежат на договаряне въз основа на продължителността и таксите. За собственици на хотели и инвеститори, които имат или планират да разработят хотели, курорти или хотелски комплекси, можем да препоръчаме нашите услуги.

Договор за управление на хотел

Оперативното управление

Собственикът на хотел избира външен оператор за управление на обекта, с цел свеждане до минимум на задълженията и отговорностите, произтичащи от собствеността си на един хотел. Основната цел на делегиране на управлението на външна фирма е чрез професионално управление на обекта, за да се постигнат по-високи печалби и по-бърза възвръщаемост на инвестициите.

Договор за управление на хотел

Основни предимства

  • Финансова стабилност
  • Развитие на продукта
  • Добавена стойност

Ограничете разходите на нетипичните за организацията ви разходи!

Договор за управление на хотел

Срок на действие на договореностите

Минимум 3 години, за да достигнат оптимални нива на финансовите параметри

Договор за управление на хотел

Човешки ресурси

Операторът поема всички ангажименти за набора и подбора на персонал, на всички нива на йерархията, без намесата на собственика

Договор за управление на хотел

Маркетинг и реклама

Ценова политика, рекламна стратегия, контакти с дистрибутори на хотелски услуги, свързване с потенциални клиенти. Базата за определяне на основния компонент в маркетинга на един хотел, а именно цената на услугата на хотела е средната цена на една стая, която е фиксирана на месечна база и претърпява корекции само в крайни случаи

Договор за управление на хотел

Оборотен капитал

Той се изисква за оборотни средства за нормалното функциониране на хотела, покриване на разходите за работни заплати, комунални услуги, операционни консумативи и други материали.

Договор за управление на хотел

Финансова отчетност

Собственикът няма да участва в управлението на работата на един хотел, но той трябва да бъде в състояние да наблюдава и при определени обстоятелства, контролира разходите, така че да запази възвръщаемостта на инвестициите си. Операторът трябва да подготви и се придържа към оперативните разходи и бюджета, одобрен от собственика.

Договор за управление на хотел

Такси за оперативно управление

Възнаграждение на оператора за предоставяне на услуги по смисъла на споразумението за управлението на хотела обикновено се предлага като такса, която е на практика за сметка на хотелиерския бизнес. Тази такса следва да насърчава оператора да се представя добре

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълнете формата и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Контактна информация
Информация за хотела
Предпочитано време за контакт с Вас